Other Articles

Other Articles


Imagining Efficacy: The Common Ground between Buddhist and Daoist Pictorial Art in Song China

2005

click image to view article

“Imagining Efficacy: The Common Ground between Buddhist and Daoist Pictorial Art in Song China,”Orientations, vol. 36, no. 3 (April 2005):63-69.

图像与灵应:宋代佛教
和道教绘画艺术

2015

click image to view article

“Tu xiangyu lingying: Songdai fojiao he daojiao huihua yishu”  图像与灵应:宋代佛教和道教绘画艺术 (a Chinese translation of “Imagining Efficacy: The Common Ground between Buddhist and Daoist Pictorial Art in Song China” published in Orientations 2005). Translated by Yang Xinyue 杨新越. Meicheng zai jiu 美成在久 2 (2015): 63-69.

媒介转换与模件构造——
宋代中国《法华经》雕版扉画

2018

click image to view article

“Meijie zhuanhuan yu mojian gouzao: Songdai Zhongguo Fahuajing diaoban feihua” 媒介转换与模件构造——宋代中国《法华经》雕版扉画. In Niu Kecheng 牛克诚et al. eds., Haiwai Zhongguo yishushiyanjiu 海外中国艺术史研究, vol. 1, 3-34. Changsha: Hunan meishu chubanshe, 2018. 

通俗佛教版画所见的《金刚经》灵验力 
黄士珊 著 熊兆睿 译

2021

click image to view article

“Tongsu fojiao banhua suojian de Jingang jing lingyanli” 通俗佛教版画所见的《金刚经》灵验力. Sichou zhili yanjiu jikan 丝绸之路研究集刊 7: 310-350.  

道教印章:(一)激活与制作 
黄士珊 著 韩吉绍 张鲁君 译

2023

click image to view article

“Daojiao yinzhang: (yi) jihuo Yu zhizuo” 道教印章:(一)激活与制作 (译 韩吉绍 张鲁君),Meishu daguan 美术大观 2 (2023): 23-30.

道教印章:(二)分类方法学

2023

click image to view article

“Daojiao yinzhang: (er) fenlei fangfa xue” 道教印章:(二)分类方法学. Meishu daguan美
术大观 3 (2023): 78-86.

………More to be continued …….